Moloz Taşıma

Moloz nedir?

Moloz halk dilinde inşaat atığı anlamına gelmektedir.
Yıllardan beri İstanbulda ve medyada inşaat atıklarının bir çok soruna ve çevre kirliliğine neden olduğunu görmekte ve duymaktayız.
Bu aşamada inşaat atığı yönetmeliğine göre çöpe ve çevreye atmak yasaktır.
Yönetmeliğe göre;

Yönetmelik genel esasları şu şekilde sıralamıştır.

1- Atıkların yerinde ve en aza indirilmesi

2- Bu atıkların yönetiminden sorumlu kurum/kuruluşlar, kişi, atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

3- Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesi esastır.

4- Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmaması esastır.

5- Sağlıklı bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluşturulması için atıkların kaynağında ayrılması ve “seçici yıkım” esastır.

6- Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

İnşaat atığı, inşaat çalışmaları sonucunda üretilen ve terk edilen herhangi bir madde, madde veya şeydir. Bu atık, saha temizliği, inşaat, kazı, yenileme, yenileme, yıkım ve hatta yol çalışmalarından kaynaklanan artık malzemelerin bir karışımı olabilir. İnşaat atıkları çok çeşitli malzemeleri içerir. Çok azı geri dönüştürülebilir ve çok azı geri dönüştürülebilir, buna ek olarak doğası gereği tehlikeli olan bazı atıklar vardır.

Biliyor musun? Göre İnşaat atığı , 2021 yılında dünya çapında her yıl üretilen inşaat atıklarının genel hacmi yaklaşık 2,2 milyar tona katına çıkacak. Atıkların verimli bir şekilde yönetilmesi, saatin ihtiyacıdır ve bunu etkili bir şekilde yapmak için, tanımlanması ve farklı türlerde sınıflandırılması gerekir

Moloz Fiyatları

İnşaat atıklarını çuvallı yada çuvalsız şekilde firmamız almaktadır.Çuvallı olduğunda çuval başına ücret talep edilmekte,çuvalsız olduğunda m3 yada ton hesabı olarak ilçeye göre hesap yapılmaktadır.

Yükleme ve iş makinası sizin var ise al götür diye tabir ettiğimiz şekilde alıp götürmekteyiz.Moloz yada inşaat atığınız var ise bizimle iletişime geçebilir fiyat teklifi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir