Stabilize Yol Yapımı

Stabilize Yol Yapımı artık çok önemli bir noktaya gelmiştir.Birçok mühendis, zorlu ve ağır kullanıma dayanabilecek kaliteli yollar inşa etmek için yol stabilizasyonuna giderek daha fazla önem veriyor.

Amaç, toprak partiküllerini birleştirerek veya onları su geçirmez hale getirerek veya her ikisinin bir kombinasyonunu sağlayarak mukavemeti artırmak, toprak plastisitesini azaltmak ve sıkıştırılabilirliği azaltmaktır. Toprağın yoğunluğunu artırmak için mekanik işlemlerin ve kimyasal katkı maddelerinin uygulanmasını içerir. Bir malzemenin yoğunluğu ne kadar yüksekse, içindeki boşluklar o kadar azdır.

Stabilize

Yol Stabilizasyon Süreci Nedir?

Boşluklar, bir yolun bütünlüğüne veya bu nedenle herhangi bir inşaat türüne en çok zarar verendir. Nemi ve havayı hapsederken, basınç ve değişen sıcaklık ve nem koşulları altında daha az kararlı hale gelirler ve parçalanırlar. Alüvyon, organik topraklar ve killi gibi yumuşak topraklar, yüksek gözenekliliği ve organik içeriği nedeniyle kullanılmadan önce stabilize edilmesi gereken topraklardır.Yol stabilizasyon yöntemleri ve uygun uygulamalar malzeme özelliklerini ve performansını iyileştirir. Bir kaplamanın, yalnızca uygun kaplama malzemelerinin seçimi ve kullanımına, kaplamanın yapısal tasarımına ve drenajına ve aynı zamanda tasarım amacını karşılayan inşaat sürecine bağlı olan, planlanan tasarım ömrü boyunca yüklü veya yüksüz performansının nasıl olduğunu dikkate almak çok önemlidir. Alt zemin, tanecikli, modifiye, hafif bağlı ve cilt gibi stabilizasyon türleri, yol stabilizasyon prosedüründe benimsenen ve kullanılan bağlayıcı tipini de yönetir. 

Sürecini oluşturan adımlar, konuma, zaman gereksinimlerine, mevcut makinelere, bütçeye ve çevre koşullarına göre değişir. Ancak, aşağıda açıklanan adımlar çoğu işlemde ortaktır.

  1. TOPRAK TESTİ

Bu, başarılı bir toprak stabilizasyonunun anahtarıdır. Standart bir yöntem yoktur ve kullanılabilecek katkı maddeleri toprak tipine göre değişiklik gösterir. Mukavemet, sıkıştırılabilirlik, geçirgenlik, dayanıklılık ve hacim stabilitesi, stabilizede başlıca endişe konusu olan özelliklerden bazılarıdır  .

Dünya genelinde bulunan topraklar farklı çeşitlerdedir ve aynı şey onların mühendislik özellikleri için de söylenebilir. Bu nedenle, toprak örnekleri önce mühendislik ve çevresel özelliklerini belirlemek için test edilir. Değerlendirmeye bağlı olarak, belirli bir katkı maddesi seçilir ve toprak örneğini iyileştirmek için kullanılır. Kürlenmiş numune daha sonra istenen sonuçları verip vermediğini belirlemek için tekrar test edilir. Materyalin anlaşılması çok önemlidir ve diğer uygulayıcılardan daha fazla durumda, malzeme çukurlarında kaplama malzemelerinin uygunluğunun laboratuar testlerinde elde edilenden daha uygunluğunun değerlendirilmesi söz konusu olduğunda yerel bilgilere güvenmektedir. Genellikle malzeme laboratuvarlarının bulunmaması ve maliyetlerin dikkate alınmasıyla ilişkilendirilir. 

  1. SİTENİN HAZIRLANMASI

Yerinde ve yerinde stabilizasyon var. Yerinde stabilizasyon, toprakların orijinal yerinde stabilize edilmesini içerirken,yol stabilizasyon, toprağın büyük kısmını kaldırarak ve başka bir arıtma alanına naklederek toprağı iyileştirmeyi içerir. Yerinde, uygun maliyetli ve zaman açısından verimli olduğu için tercih edilen seçenektir.

Her durumda, mevcut veya ana toprak, bir döner karıştırıcı kullanılarak toz haline getirilir, bu, ince parçacıklar halinde ezildiği anlamına gelir. Bu aşamada ek temel malzemeler ve mıcır eklenir. Katkı maddesi eklendiğinde reaksiyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için toprağın nem içeriğinin optimum düzeyde olması gerekir. Böylece kuru topraklar nemli hale getirilirken, su içeriği yüksek topraklar su drenajı ile kuru hale getirilir. 

  1. KATKI MADDELERİNİN GİRİŞİ

Toprak hazırlandıktan sonra katkı maddeleri eklenir. Ya kuru veya püskürtülür. Uygulama yöntemi, kullanılan katkı maddesine göre değişir. Seçilen katkı maddeleri, birkaç uygulama ve tekrar tekrar karıştırma gerektirir. Bu katkı maddeleri, mukavemet, geçirgenlik, hacim kararlılığı ve dayanıklılık gibi malzeme özelliklerini iyileştirir. Sıvı maddeler için bir dağıtıcı kamyon veya tanker, gerekli dozaj oranını uygulamak için veya bir tesis karışımı işlemi yoluyla kullanılabilir. 

  1. KARIŞTIRMA

Bir stabilizasyon makinesi, toprağı ve katkı maddelerini homojen bir şekilde karıştırmak için toprak üzerinden birkaç geçiş yapar. Derin toprak karıştırma, kazık tekniklerine benzer bir şekilde zeminde önemli bir derinlikte sondaj yapmak için kullanılan kolonlarla, zayıf toprakları büyük bir derinlikte burgu kullanarak stabilize etmeye hizmet eder. Seçilen katkı maddelerinin çok çabuk priz aldıklarından, katıldıktan hemen sonra karıştırılması gerekir. Karıştırma prosedüründe zaman çok önemlidir ve sertleşme kimyasının hassasiyeti, karıştırma işlemi gerçekleştirilmeden önce dikkatlice düşünülmelidir. Bu nedenle, zamana bağlı kimyasal reaksiyonlar kendiliğinden meydana geldiğinden, karıştırma, zaman yoğun olarak kabul edilmez. Prosedürel olarak, karıştırma aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir:

  • Gerekli katkı maddesi türünü ve en etkili miktarı seçmek için laboratuvar karışım tasarımı ve analizinin kullanılması
  • Karışımın optimum performans sağlayabileceği katkı maddesine su oranının belirlenmesi 
  • Laboratuvar testlerinden elde edilen çıkarımlar kullanılarak karıştırma kolonu geometrisinin seçimi 
  • Kurulum yöntemi ve sütun konfigürasyonu karıştırılmaya hazır 
  1. SIKIŞTIRMA VE DÜZELTME

Sıkıştırma, toprakların yoğunluğunu arttırır ve aynı zamanda inşaat sırasında pürüzsüz bir yüzey ve optimum nem içeriği elde etmeye doğru hareket eder . Sıkıştırma işleminde, titreşimli ped ayağı, pnömatik sıkıştırıcı ve tandem tambur silindiri olmak üzere farklı makineler kullanılır. Son ikisi, çöküntü izlerini gidermek ve uygun bir kuron ve derece ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yüzeyi şekillendirmek ve düzeltmek için kullanılır.Kaplama malzemelerinin boyutu ayrıca malzeme üzerinde yapılması gereken sıkıştırma türünü de belirler. İyi sıkıştırılmış bir katman, daha fazla stabiliteye sahip olma eğilimindedir ve trafik yükü altında deformasyona daha az duyarlıdır, bu da hizmet ömrü boyunca kaplama performansında uzun ömürlülüğe katkıda bulunur. Esasen, bir toprağın nem yoğunluğu ilişkisini kavradığında, spesifikasyon yoğunluğu, sıkıştırma çalışmaları sırasında belirli bir miktar nem ilavesiyle hedeflenebilir. 

Uygulamada, daha ağır bir merdane seçiminin, daha düşük nem içeriğinde istenen yoğunluğa ulaşması tavsiye edilir; bu, inşaat suyunun az olduğu alanlarda bir fayda sağlayabilir. 

Sıkıştırma spesifikasyonları, kaplama katmanlarının inşası sırasında kaplamada nemin hapsolmasını önleme olasılığını kritik olarak dikkate alır. Prensip olarak, bir sonraki katman yerleştirilmeden önce her katmanın optimum nem içeriğinden kurumasına izin verilmelidir. Kuru geri, genellikle optimum nem içeriği yüzdesi veya doygunluk derecesi olarak yansıtılan bir kaplama malzemeleri içinde emme kuvvetleri oluşturarak stabiliteyi artırır. Kuru sırt spesifikasyonlarının karşılanmaması, kaldırımın erken bozulma riskini artıran, kaplamanın granüler tabakasının stabilite ve uzun vadeli mukavemetinden ödün vermesine yol açabilir. 

  1. KÜRLEME

Bu, sürecin son adımıdır. Katkı maddesinin tam mühendislik potansiyeline ulaşmasına yardımcı olan şey budur. Uygun kürlenme için yedi günlük bir süre yeterlidir. Bununla birlikte, yine zaman, yol topraklarını stabilize etmek için kullanılan katkı maddesine göre değişir. Yaygın tedavi aralıkları yedi gün yirmi sekiz gündür. Katkı maddelerinin kimyasal bileşenleri, toprak ve diğer katkı maddeleri ile hem anlık hem de uzun süreli zamana bağlı kimyasal reaksiyonlardan geçer. Bunlar, kabarma azalması, kesme mukavemeti gelişimi ve ıslanma ve kurutmanın etkisine karşı direnç ile toprak matrisinin genel olarak gelişmesiyle sonuçlanır. Katyon değişimi, flokülasyon, aglomerasyon, puzolanik reaksiyonlar ve karbonat sementasyonu gibi işlemler reaksiyon mekanizmalarında tipiktir.  

Global Road Technology, daha ucuz, daha çevreci ve daha uzun ömürlü altyapı inşa etmenin küresel zorluğuna basit çözümler sunar.

Sonuç

Teknolojik olarak gelişmiş polimerlerin kullanımıyla, mevcut topraklardan stabil yol yüzeyleri oluştururlar. Çevrenin korunmasına ilişkin farkındalıkları ve yol stabilizesi  ve ücretsiz altyapı için sanal olarak bakım oluşturma konusundaki yenilikçi fikirleri  , çıtayı daha da yükseltiyor. Misyonumuz “Her yerdeki insanlar, endüstri ve topluluklar için daha iyi ve daha güvenli yollar yaratmaya yönelik küresel bir soruna çözüm sağlıyoruz.”Stabilize Fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir